Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach

27-612 Wilczyce 178, tel. 15 837-74-72, email: gbpw134@wp.pl

Konkurs Plastyczny "Bitwa Pod Pielaszowem 1944" - przedłużony termin nadsyłania prac do dnia 31 lipca 2020 r.

Regulamin Konkursu Plastycznego Bitwa Pod Pielaszowem 1944

Organizatorzy: Wójt Gminy Wilczyce

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach

 

Cele konkursu: Uczczenie 76 rocznicy Bitwy pod Pielaszowem, zainteresowanie dzieci i młodzieży historią naszego Narodu oraz regionu, rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz twórczego myślenia. Propagowanie wiedzy o przyczynach, przebiegu i skutkach bitwy.

Rozpoczęcie konkursu 01.06.2020 zakończenie 31.07.2020

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych i średnich zamieszkujących gminę Wilczyce

Kategorie: Szkoła Podstawowa kl I-III, kl, IV-VI, kl VII-VIII ,Szkoła średnia

Temat pracy: Postać dowódcy,,żołnierza, partyzanta lub sama bitwa

 

1. Prace powinny być wykonane w formacie A4, techniką dowolną ,pozwalającą na ich przesłanie pocztą ,można również doręczać osobiście do biblioteki. Praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą Imię i nazwisko ,miejsce zamieszkania i kl wykonawcy, kontakt telefoniczny do rodziców,prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników .Rodzice,opiekunowie prawni i pełnoletni uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku oraz wykonanych prac przez organizatorów w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu(zał nr 1)

Jeden uczestnik wykonuje jedną pracę.

2. W każdej kategorii przyznaje się nagrody za miejsce I,II,III. Komisja konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do końca lipca na stronie Urzędu Gminy Wilczyce i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach.

Wręczenie nagród odbędzie się w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora konkursu, o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i na stronach internetowych w/w

Jesteś tutaj: Start Aktualności Artykuły z 2020 Konkurs Plastyczny "Bitwa Pod Pielaszowem 1944" - przedłużony termin nadsyłania prac do dnia 31 lipca 2020 r.