Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach

27-612 Wilczyce 178, tel. 15 8377472, email: gbp@wilczyce.pl

Projekty

Przystąpienie do realizacji projektu ,,Dolina Opatówki – bogactwo przyrodnicze i kulturowe''

b_200_0_16777215_00_images_projekty_swiss_swiss_contribution.pngGminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach przystępuje do realizacji projektu ,,Dolina Opatówki – bogactwo przyrodnicze i kulturowe'', realizowanego w ramach programu ,,Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu i Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.W dniu 28.04.2016r została podpisana umowa o dotacje projektu.

Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 44383,60 PLN.

Głównym celem jest popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa Gminy Wilczyce. W ramach projektu podejmowane będą następujące działania:

  • stworzenie przystanków – miejsc odpoczynku i informacji na trasie wyścigu kolarskiego ,,Dolina Opatówki'' ( wykonanie i montaż stołów z ławkami, zakup koszy, wykonanie tablic informacyjnych , ogłoszenie konkursu fotograficznego ,,Piękna nasza Mała Ojczyzna'')

  • zorganizowanie konkursu pt. ,,Tradycje historyczne i kulturowe naszej gminy''

  • zorganizowanie festynu towarzyszącego wyścigowi kolarskiemu ,,Dolina Opatówki''

  • zorganizowanie oprawy artystycznej podczas obchodów 72 rocznicy ,,Bitwy pod Pielaszowem''

  • przygotowanie obrzędu dożynkowego i oprawy artystycznej Gminnego Święta Plonów

  • zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt (wystawa fotograficzna, emisja filmu, prezentacja multimedialna, rozdanie nagród laureatom konkursów)

Oficjalne strony Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:

www.programszwajcarski.gov.pl 

www.swiss-contribution.admin.ch/poland  

Jesteś tutaj: Start Projekty