Zakup nowości wydawniczych w ramach projektu MKiDN

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach w roku 2019 r. realizowała zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa'' Priorytet 1 - Zakup Nowości Czytelniczych do Bibliotek Publicznych. W ramach uczestnictwa w programie biblioteka uzyskała dofinansowanie w kwocie 4365,00zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.